Julkaistu: 27.11.2006

Työtunnin kustannus nousi lähes 24 prosenttia vuosina 2000-2005

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 2005 keskimäärin 23,6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Kustannukset kohosivat eniten rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa, 29,4 prosenttia, ja vähiten rakentamisessa, 19,9 prosenttia. Kuntasektorilla työtunnin hinta kohosi samana ajankohtana 23,3 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannusten muutos yksityisellä sektorilla toimialoittain ja kuntasektorilla vuodesta 2000 vuoteen 2005, prosenttia

Tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä ja kuntasektorilla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,2 prosenttia vuonna 2005. Noin kaksi kolmasosaa kustannusten bruttonoususta perustui sopimuskorotuksiin ja lähes 40 prosenttia liukumiin ja rakennetekijöihin.

Työvoimakustannusindeksi kattaa lähes kaikki yksityisen ja kuntasektorin teollisuus- ja palvelutoimialat. Luvut ovat ennakkotietoja, joten ne voivat vielä tarkentua. Arvio vuoden 2005 kustannusten muutoksesta perustuu keskiansioon, sillä sosiaalikustannustariffin ja työpanoksen muutoksen vaikutuksesta työtunnin kustannukseen ei ole vielä tietoa. Laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat eri maissa.

Lähde: Työvoimakustannusindeksi 2003 = 100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2005/tvki_2005_2006-11-27_tie_001.html