Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2021

Industriproduktionen ökade i september både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i september med 0,5 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 6,6 procent i september 2021 jämfört med september 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/09

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/09

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i september mest inom utvinning av mineral, med 19,6 procent från föregående månad. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 2,6 procent och produktionen inom den kemiska industrin med 1,2 procent jämfört med augusti. Inom övriga huvudnäringsgrenar minskade industriproduktionen från föregående månad. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 6,9 procent. Inom metallindustrin var produktionen 1,3 procent lägre och inom livsmedelsindustrin 1,1 procent lägre än i augusti.

Jämfört med året innan ökade produktionen fortfarande mest inom skogsindustrin, med 13,7 procent. Inom näringsgrenen utvinning av mineral ökade produktionen med 11,3 procent, inom metallindustrin med 7,0 procent och inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla, med 4,7 procent från året innan. Bara inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen något, med 0,2 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 08/2021–09/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 08/2021–09/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för september 2021 publiceras 10.12.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (319,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/09/ttvi_2021_09_2021-11-10_tie_001_sv.html