Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med 8,0 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 8,0 procent i maj 2021 jämfört med maj 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 2,2 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 9,6 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 2,0 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Maj / 2020 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Maj / 2020 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Maj / 2021 April
B Utvinning av mineral 2,0 -2,7 -2,7 -11,4
BCD Hela industrin 100,0 8,0 8,0 2,2
C Tillverkning 85,6 9,6 9,6 2,0
10 Livsmedelsframställning 6,4 10,4 10,4 3,7
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 10,3 10,3 3,6
11 Framställning av drycker 1,3 9,4 9,4 4,7
13 Textilvarutillverkning 0,5 18,3 14,5 1,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 19,3 18,1 1,6
14 Tillverkning av kläder 0,3 0,5 0,5 -5,9
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 33,9 31,3 4,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 14,9 14,9 1,9
16-17 Skogsindustri 11,9 11,3 11,2 3,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 9,9 9,9 3,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 14,9 14,9 -1,0
19-22 Kemisk industri 16,7 6,8 6,8 0,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 15,4 15,4 1,0
24 Stål- och metallframställning 3,9 17,2 17,0 -0,2
24-30_33 Metallidustri 42,1 15,0 15,0 3,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 14,1 14,1 1,2
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 11,4 11,4 4,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 18,8 18,8 5,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 13,1 13,1 -13,5
31 Tillverkning av möbler 1,1 5,5 5,5 -1,7
32 Annan tillverkning 0,7 20,6 20,6 0,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 15,3 15,3 3,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 7,6 7,6 2,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 -1,1 -1,1 -2,8
Investeringvaror 27,4 12,0 12,0 2,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 17,5 17,5 3,6
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 10,4 10,4 3,1
Andra konsumptionsvaror 13,7 19,0 19,0 -1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 9.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2021, Industriproduktionen ökade i maj med 8,0 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/05/ttvi_2021_05_2021-07-09_kat_001_sv.html