Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2021

Industriproduktionen minskade i mars både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i mars med 2,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,3 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/03

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/03

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i mars inom näringsgrenarna utvinning av mineral, med 6,3 procent, el-och elektronikindustrin, med 1,9 procent, och metallindustrin, med 0,6 procent från föregående månad. Produktionen minskade jämfört med föregående månad inom skogsindustrin, med 0,9 procent, inom den kemiska industrin, med 1,5 procent och inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 2,6 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen däremot mest inom el- och elektronikindustrin, med 6,8 procent, och inom metallindustrin, med 2,6 procent. Produktionen minskade mest inom den kemiska industrin, med 16,4 procent, och inom skogsindustrin, med 5,3 procent jämfört med mars 2020.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2021–03/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2021–03/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för mars 2021 publiceras 10.6.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/03/ttvi_2021_03_2021-05-10_tie_001_sv.html