Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2020

Industriproduktionen ökade i oktober från föregående månad men sjönk från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i oktober med 1,5 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,2 procent i oktober 2020 jämfört med oktober år 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–oktober med 3,3 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/10

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/10

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i oktober inom nästan alla näringsgrenar. Mest ökade näringsgrenarna utvinning av mineral, med 9,1 procent, och el- och elektronikindustrin, med 6,3 procent från föregående månad. Minst var ökningen inom livsmedelsindustrin, där produktionen ökade med 0,9 procent från föregående månad. Produktionen minskade däremot i oktober inom skogsindustrin, med 4,1 procent, och inom den kemiska industrin, med 0,7 procent, jämfört med september.

Jämfört med året innan ökade produktionen inom huvudnäringsgrenarna i oktober bara inom el- och elektronikindustrin, med 14,5 procent, och inom metallindustrin, med 4,8 procent. Minskningen var kraftigast inom näringsgrenarna skogsindustri, 15,0 procent, samt utvinning av mineral, 13,0 procent jämfört med året innan. Inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla minskade produktionen med 8,6 procent och inom den kemiska industrin med 4,2 procent jämfört med oktober 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 09/2020–10/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 09/2020–10/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för oktober 2020 publiceras 8.1.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (370,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/10/ttvi_2020_10_2020-12-10_tie_001_sv.html