Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.07.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 12 -0,8 -1,0 -0,2
2017 / 01 4,2 6,7 2,5
2017 / 02 -0,2 -1,2 -1,0
2017 / 03 6,5 7,2 0,7
2017 / 04 -3,3 -5,1 -1,8
C Tillverkning 2016 / 12 -0,8 -1,2 -0,4
2017 / 01 5,8 8,7 2,9
2017 / 02 0,5 -0,8 -1,3
2017 / 03 7,2 7,9 0,7
2017 / 04 -3,1 -5,2 -2,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 12 -0,5 -0,5 0,0
2017 / 01 -7,8 -7,8 0,0
2017 / 02 -4,3 -4,3 0,0
2017 / 03 0,1 0,1 0,0
2017 / 04 -5,6 -5,6 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 12 -1,6 -2,4 -0,8
2017 / 01 5,1 5,5 0,4
2017 / 02 -1,3 -1,0 0,3
2017 / 03 4,6 3,6 -1,0
2017 / 04 -8,0 -8,3 -0,3
16-17 Skogsindustri 2016 / 12 1,5 0,5 -1,0
2017 / 01 2,0 3,0 1,0
2017 / 02 -4,6 -4,2 0,4
2017 / 03 3,6 3,5 -0,1
2017 / 04 -2,5 -4,2 -1,7
19-22 Kemisk industri 2016 / 12 -5,3 -3,4 1,9
2017 / 01 3,9 5,6 1,7
2017 / 02 7,0 7,0 0,0
2017 / 03 10,7 12,7 2,0
2017 / 04 -5,6 -6,6 -1,0
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 12 -1,0 -1,5 -0,5
2017 / 01 7,8 12,1 4,3
2017 / 02 -0,4 -2,4 -2,0
2017 / 03 7,5 7,8 0,3
2017 / 04 -1,2 -3,7 -2,5
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 12 -8,5 -10,3 -1,8
2017 / 01 16,9 20,8 3,9
2017 / 02 0,1 -0,1 -0,2
2017 / 03 2,9 4,0 1,1
2017 / 04 -1,3 -0,8 0,5
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 12 0,6 0,8 0,2
2017 / 01 3,9 6,8 2,9
2017 / 02 0,5 -0,9 -1,4
2017 / 03 8,0 8,6 0,6
2017 / 04 -3,4 -5,9 -2,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/05/ttvi_2017_05_2017-07-10_rev_001_sv.html