Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2016

Industriproduktionen ökade i september med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i september 2016 jämfört med september 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–september med 1,3 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i september med 5,3 procent från året innan. Produktionen inom tillverkning (C) har senast ökat mer för fem år sedan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i september med 2,7 procent jämfört med föregående månad. Produktionen minskade i augusti med 2,8 procent. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent jämfört med juni.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen ökade inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen inom den kemiska industrin ökade mest, med 8,8 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 7,1 procent i september jämfört med året innan. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 37,7 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 0,4 procent i september.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2015–9/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2015–9/2016, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,6 procent, dvs. 3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 83,8 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än i september 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 85,9 procent, dvs. 2,5 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för september 2016 publiceras 9.12.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/09/ttvi_2016_09_2016-11-10_tie_001_sv.html