Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.05.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 10 -1,0 -0,5 0,5
2014 / 11 -3,0 -3,6 -0,6
2014 / 12 3,6 3,6 0,0
2015 / 01 -7,2 -6,4 0,8
2015 / 02 -5,1 -3,0 2,1
C Tillverkning 2014 / 10 -1,0 -0,5 0,5
2014 / 11 -2,9 -3,6 -0,7
2014 / 12 4,4 4,2 -0,2
2015 / 01 -6,4 -5,6 0,8
2015 / 02 -4,8 -2,3 2,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 10 1,0 1,0 0,0
2014 / 11 -2,6 -2,6 0,0
2014 / 12 -1,4 -1,4 0,0
2015 / 01 -10,5 -10,5 0,0
2015 / 02 -5,3 -5,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 10 -4,5 -3,1 1,4
2014 / 11 -6,8 -5,4 1,4
2014 / 12 1,9 5,0 3,1
2015 / 01 -9,4 -8,4 1,0
2015 / 02 -4,6 -4,0 0,6
16-17 Skogsindustri 2014 / 10 -4,6 -4,4 0,2
2014 / 11 -2,0 -2,3 -0,3
2014 / 12 0,8 2,0 1,2
2015 / 01 -1,9 -2,8 -0,9
2015 / 02 -5,3 -3,2 2,1
19-22 Kemisk industri 2014 / 10 -2,2 -2,1 0,1
2014 / 11 8,3 6,7 -1,6
2014 / 12 9,8 10,1 0,3
2015 / 01 -8,5 -7,2 1,3
2015 / 02 -5,3 -4,0 1,3
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 10 3,1 3,1 0,0
2014 / 11 -3,8 -5,3 -1,5
2014 / 12 5,7 3,8 -1,9
2015 / 01 -5,1 -3,8 1,3
2015 / 02 -4,7 -0,6 4,1
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 10 -3,3 -5,2 -1,9
2014 / 11 -1,7 -9,5 -7,8
2014 / 12 6,5 -1,0 -7,5
2015 / 01 3,6 1,8 -1,8
2015 / 02 -5,6 -4,6 1,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 10 -0,8 0,1 0,9
2014 / 11 -3,1 -2,8 0,3
2014 / 12 4,1 4,9 0,8
2015 / 01 -7,5 -6,5 1,0
2015 / 02 -4,7 -2,0 2,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/03/ttvi_2015_03_2015-05-08_rev_001_sv.html