Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.08.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 01 -6,2 -6,3 -0,1
2014 / 02 -5,4 -5,3 0,1
2014 / 03 -2,2 -1,9 0,3
2014 / 04 -5,2 -5,1 0,1
2014 / 05 -4,6 -5,2 -0,6
C Tillverkning 2014 / 01 -7,7 -7,8 -0,1
2014 / 02 -4,9 -4,7 0,2
2014 / 03 0,0 0,5 0,5
2014 / 04 -4,3 -4,1 0,2
2014 / 05 -4,6 -5,3 -0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 01 1,6 1,6 0,0
2014 / 02 -9,8 -9,8 0,0
2014 / 03 -17,8 -17,8 0,0
2014 / 04 -16,4 -16,8 -0,4
2014 / 05 -1,7 -1,7 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 01 -11,1 -10,9 0,2
2014 / 02 1,5 1,8 0,3
2014 / 03 -3,6 -3,6 0,0
2014 / 04 5,3 5,4 0,1
2014 / 05 -7,6 -7,6 0,0
16-17 Skogsindustri 2014 / 01 -3,0 -2,6 0,4
2014 / 02 1,6 2,2 0,6
2014 / 03 0,2 1,7 1,5
2014 / 04 -3,8 -4,6 -0,8
2014 / 05 -4,1 -4,4 -0,3
19-22 Kemisk industri 2014 / 01 -3,3 -3,2 0,1
2014 / 02 -3,8 -3,7 0,1
2014 / 03 6,9 7,5 0,6
2014 / 04 4,4 4,3 -0,1
2014 / 05 -2,4 -3,5 -1,1
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 01 -9,0 -9,8 -0,8
2014 / 02 -9,4 -9,6 -0,2
2014 / 03 -2,1 -2,2 -0,1
2014 / 04 -9,0 -8,4 0,6
2014 / 05 -4,1 -4,9 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 01 -19,0 -18,4 0,6
2014 / 02 -10,9 -10,8 0,1
2014 / 03 -10,6 -10,6 0,0
2014 / 04 -15,1 -14,7 0,4
2014 / 05 -4,9 -4,4 0,5
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 01 -6,3 -6,5 -0,2
2014 / 02 -4,2 -4,0 0,2
2014 / 03 1,3 1,8 0,5
2014 / 04 -3,0 -2,8 0,2
2014 / 05 -4,6 -5,4 -0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/06/ttvi_2014_06_2014-08-08_rev_001_sv.html