Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2013

Industriproduktionen minskade i oktober med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i oktober 2013 jämfört med oktober år 2012. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–oktober med 4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,6 procent jämfört med september. I september var den säsongrensade produktionen 0,2 procent mindre än i augusti. I augusti minskade produktionen med 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i oktober inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 16,1 procent. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 6,5 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom den kemiska industrin, med 3,9 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade i oktober med 2,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2012–10/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2012–10/2013, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 88 procent, dvs. 2,4 procentenheter högre än i oktober 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 83,5 procent, dvs. 1,6 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2013 publiceras 10.1.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/10/ttvi_2013_10_2013-12-10_tie_001_sv.html