Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2012

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,7 procent i oktober 2012 jämfört med oktober år 2011. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–oktober med 1,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,4 procent från september. I september och augusti minskade produktionen med drygt en procent från motsvarande referenstidpunkter. I juli var den säsongrensade produktionen 1,4 procent större än i juni.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, med 11,7 procent. Produktionen inom utvinning av mineral minskade i oktober med nästan 9 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin var 2,8 procent lägre än i oktober 2011. Elproduktionen ökade med 6,6 procent från året innan. Inom den kemiska industrin var produktionen 5,4 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin vände produktionen uppåt i oktober och ökade med 3,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2011–10/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2011–10/2012, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 82 procent, dvs. 2,1 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 85,2 procent, dvs. 4,3 procentenheter högre än i oktober 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 83,7 procent, vilket var en ökning med 4 procentenheter från året innan. Inom den kemiska industrin minskade kapacitetsutnyttjandegraden i oktober med 2,2 procentenheter från året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2012 publiceras 10.1.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2010 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 8.3.2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/10/ttvi_2012_10_2012-12-10_tie_001_sv.html