Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren Statistikmånad
2012 / 04 2012 / 05 2012 / 06 2012 / 07 2012 / 08
BCDE Hela industrin 1:a offentliggörandet (%) -4,1 -2,4 -0,9 2,5 -1,0
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) -3,5 -1,3 0,2 3,5 -1,0
Revidering (%-enhet) 0,6 1,1 1,1 1,0 -0,1
C Tillverkning 1:a offentliggörandet (%) -2,3 -0,3 0,0 3,1 -0,6
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) -1,7 0,7 1,0 4,0 -0,7
Revidering (%-enhet) 0,5 1,0 1,0 0,9 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 1:a offentliggörandet (%) -1,8 -3,0 0,7 4,4 -1,4
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) 0,3 -1,3 1,9 3,1 -1,1
Revidering (%-enhet) 2,1 1,7 1,2 -1,4 0,3
16-17 Skogsindustri 1:a offentliggörandet (%) -6,1 -9,4 -4,8 -3,6 1,2
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) -5,7 -5,5 -3,0 -2,0 0,7
Revidering (%-enhet) 0,3 3,9 1,7 1,7 -0,6
19-22 Kemisk industri 1:a offentliggörandet (%) 2,1 5,4 3,6 8,5 5,3
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) 0,2 5,4 1,1 7,8 5,7
Revidering (%-enhet) -1,9 0,0 -2,5 -0,7 0,4
24-30, 33 Metallindustri 1:a offentliggörandet (%) -1,0 4,1 -0,5 5,0 -3,1
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) 0,0 4,1 2,1 6,3 -3,0
Revidering (%-enhet) 1,0 0,0 2,6 1,3 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet (%) -0,7 9,2 -1,3 18,1 -8,4
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) 0,2 7,7 -3,7 15,7 -8,3
Revidering (%-enhet) 0,9 -1,5 -2,4 -2,5 0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet (%) -2,5 -1,7 0,2 0,5 0,8
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) -2,1 -0,3 1,9 2,0 0,7
Revidering (%-enhet) 0,5 1,4 1,7 1,5 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1:a offentliggörandet (%) -14,3 -13,5 5,4 6,4 1,5
Senaste offentliggörandet (09.11.2012) (%) -14,3 -13,5 5,4 6,4 1,5
Revidering (%-enhet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/09/ttvi_2012_09_2012-11-09_rev_001_sv.html