Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2012

Industriproduktionen minskade i februari med 2,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,9 procent i februari 2012 jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,4 procent jämfört med januari. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 4,5 procent från föregående månad. I december var den säsongrensade produktionen 2,5 procent större än i november.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i februari inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom utvinning av mineral, där minskningen var 19,6 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 7,2 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin var 2,4 procent lägre än i februari 2011. Mest ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 6,8 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2011–2/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2011–2/2012, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 80,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 82,1 procent, vilket var en minskning med 2,9 procentenheter från februari 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 80 procent, vilket var 0,2 procentenheter högre från året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2012 publiceras 10.5.2012 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller näringsgrenen 26–27 samt det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Jukka Appelqvist 09 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 10.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/02/ttvi_2012_02_2012-04-10_tie_001_sv.html