Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2009

Industriproduktionen minskade i juli med 24,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) 24,0 procent mindre i juli 2009 än året innan. I juni minskade industriproduktionen med 19,9 procent från året innan. Under januari-juli har industriproduktionen minskat med 23 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period har produktionen inom Tillverkning (C) sjunkit med 26,5 procent. Indextalet för januari-juli var 84,5 (2005=100).

I juli minskade produktionen ytterligare inom alla huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin minskade mest, med drygt 36 procent. Produktionen inom metallindustrin sjönk med drygt 32 procent. Produktionen inom skogsindustrin sjönk med nästan 33 procent. Produktionen inom den kemiska industrin sjönk med något under 15 procent och produktionen inom livsmedelsindustrin med 1,4 procent.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom Tillverkning (C) var i juli 61,7 procent, dvs. 15 procentenheter mindre än under motsvarande period året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden 61,9 procent, vilket var nästan 20 procentenheter mindre än för ett år sedan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
7/2008-7/2009, %, TOL 2008

* Metallindustrin exkl. el- och elektronikindustrin

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Estimering

I fråga om näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) estimerar Statistikcentralen uppgifterna 8 gånger om året när det gäller volymindexet för industriproduktionen. Vid publiceringstidpunkten har Statistikcentralen inte tillgång till alla uppgifter om näringsgrenen. T.ex. de estimerade uppgifterna för april-maj preciserades i augusti, då uppgifterna för juni publicerades. Eftersom näringsgrenen (26-27) har en vikt på 20 procent av hela industrin, kan användningen av estimering ändra indextalen och förändringsprocenten för volymindexet för industriproduktionen, även om uppgifterna för tidigare månader inte revideras inom övriga näringsgrenar.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i augusti 9.10.2009 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2009, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Volymindex för industriproduktionen 2009, juli (pdf 308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/07/ttvi_2009_07_2009-09-10_tie_001_sv.html