Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2009

Teollisuustuotanto laski edelleen maaliskuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 maaliskuussa 16,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuussa teollisuustuotanto väheni 21,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-maaliskuun aikana teollisuustuotannosta on vähentynyt runsaat 20 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa useimpien päätoimialojen tuotanto laski edelleen. Kemianteollisuuden tuotanto laski vajaat 17 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laski maaliskuussa vajaat 18 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliteollisuuden tuotanto laski lähes 20 prosenttia. Eniten tuotanto laski metsäteollisuudessa 30 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto näyttää päässeen ensimmäisenä 'kasvu-uralle'. Sen tuotanto kasvoi maaliskuussa 0,2 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli maaliskuussa 70 prosenttia, mikä oli 13,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyttöaste 74, mikä oli 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 3/2008-3/2009, %, TOL 2008

* Metalliteollisuus pois lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Teollisuustuotannon ( BCDE ) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %,
TOL 2008

Estimointi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä käytetään, toimialalla (26-27) sähkö- ja elektroniikkateollisuus, useana kuukautena vuodessa estimointia. Kyseisellä toimialalla Tilastokeskus estimoi tietoja 8 kertaa vuodessa. Toimialan kaikki tiedot eivät ole Tilastokeskuksen käytössä julkaisuajankohtina. Esimerkiksi tammi-helmikuu estimoidut tiedot ovat tarkentuneet toukokuussa, jolloin julkaistaan maaliskuun tiedot. Koska toimialalla (26-27) on 20 prosentin paino koko teollisuudesta, estimoinnin käyttö voi muuttaa teollisuustuotannon volyymi-indeksin pistelukuja ja muutosprosentteja, vaikka muilla toimialoilla eivät aikaisempien kuukausien tiedot tarkentuisi. Lisätietoja muutoksia tässä tilastossa kohdassa.

Tarkennetut maaliskuun tiedot julkaistaan huhtikuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.6.2009 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, maaliskuu (pdf 132.3 kB)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. maaliskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/03/ttvi_2009_03_2009-05-08_tie_001.html