Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2008

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa 4,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 toukokuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi toukokuussa 12,5 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 10,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 6,4 prosenttia. Tehdasteollisuus ilman elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistusta kasvoi vain 2,1 prosenttia. Eniten väheni puu- ja paperiteollisuuden tuotanto, 6 prosenttia.

 

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 5/2007-5/2008, %

 

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisestä kuukaudesta, %

 

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Vuoden 2008 alussa on edelleen lisätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut. Toimenpiteet ovat parantaneet myös otospohjaisen kuukausi-indeksin peittävyyttä. Osa elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen arvotiedoista ei ole kaikkina kuukausina käytettävissä riittävän aikaisin. Tällä toimialalla käytetään useana kuukautena estimointia, jolloin tiedot voivat tarkentua normaalia enemmän.

Tilastokeskus on siirtynyt tammikuun julkistamisesta alkaen käyttämään julkistamistiedotteessa työpäiväkorjatuista tiedoista laskettuja vuosimuutosprosentteja kausitasoitetuista luvuista laskettujen sijaan. Muutos perustuu viimeisimpiin kansainvälisiin suosituksiin. Aikaisemmin käytetyt kausitasoitetut pisteluvut, muutosprosentit ja kaikki aiemmin julkaistut tiedot löytyvät edelleen Tilastokeskuksen internet-palvelusta.

Tarkennetut toukokuun tiedot julkaistaan kesäkuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.7.2008 kello 9.00.

 

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 30.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. toukokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/05/ttvi_2008_05_2008-06-30_tie_001.html