Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2007

Splittrad utveckling inom industriproduktionen i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen i augusti 2007 inom flera huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Produktionen inom fabriksindustrin var 1,2 procent större än året innan. Av näringsgrenarna var ökningen störst inom den kemiska industrin, övrig fabriksindustri och övrig metallindustri. Den totala industriproduktionen var dock i augusti på samma nivå som i augusti året innan. Inom energiförsörjningen minskade produktionen med drygt 7 procent. I och med att augusti var regnig minskade torvproduktionen med drygt 70 procent.

Uppgifterna framgår av volymindexet för industriproduktionen som beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

I augusti 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,6 procent mindre än i juli.

De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 31.10.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralens preliminära uppgifter om volymindexet för industriproduktionen beskriver volymen av varuproduktionen vid industriella arbetsställen i Finland, både den varuproduktion som exporteras och den som stannar i Finland. De preliminära uppgifterna i volymindexet har under de senaste åren preciserats uppåt i de slutliga uppgifterna.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2006-8/2007, %

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/08/ttvi_2007_08_2007-09-28_tie_001_sv.html