Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto väheni huhti-kesäkuussa 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä teollisuustuotanto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 0,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2006 vastaavana ajankohtana. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu runsaan 1000 toimipaikan otokseen Suomessa toimivista toimipaikoista. Otokseen valitaan toimialojensa suurimpia toimipaikkoja. Teollisuustuotannon kasvun hidastuminen johtuu osaksi siitä, että teollisia toimipaikkoja on siirtänyt tai siirtämässä tuotantotoimintaansa ulos Suomesta. Katsauksessa olevat kolmen kuukauden liukuvat keskiarvoluvut perustuvat kausitasoitettuihin indeksipistelukuihin.

Teollisuustuotannon (CDE) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-6/2007, %

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia
vuoden takaiseen verrattuna

Metalliteollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvu-uralla. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli vuonna 2005 lähes 48 prosenttia. Metalliteollisuuden kehityksellä on suuri vaikutus koko teollisuustuotantoon.

Metalliteollisuuden (TOL 27-35) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-6/2007, %

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli alkuvuonna viime vuoden tasolla. Puu- ja paperiteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta putosi vuoden 2004 runsaasta 15 prosentista vuoden 2005 noin 13 prosenttiin. Tähän vaikutti vuoden 2005 kesällä olleet tuotantoseisokit. Paperiteollisuuden tuotannon kasvu on ollut vaatimatonta alkuvuonna. Vuoden 2006 suuret kasvuprosentit johtuvat vertailuvuoden tuotantoseisokeista.

Puu- ja paperiteollisuuden (TOL 20-21) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-6/2007, %

Kemianteollisuuden tuotanto oli huhti-kesäkuussa 6,2 prosenttia pienempi
kuin vuotta aikaisemmin

Kemianteollisuuden tuotanto on vähentynyt alkuvuonna. Kemianteollisuuden tuotannon lasku johtuu osaksi siitä, että toimialan toimipaikkoja on lopettanut tai lopettamassa tuotannollista toimintaa Suomessa. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannon jalostusarvosta oli vuonna 2005 vajaat 11 prosenttia. Vuonna 2004 sen osuus oli vielä lähes 12 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 23-25) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-6/2007, %

Tuotanto kasvoi vuoden 2007 toisella neljänneksellä useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi muussa metalliteollisuudessa ja muussa tehdasteollisuudessa, runsaat 2 prosenttia. Eniten laski kemianteollisuuden tuotanto, runsaat 6 prosenttia.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen teollisuustuotannon vuosimuutos
ajanjaksolla 4 - 6/2007, %

Teollisuustuotannon trendi kääntyi kasvu-uralla. Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on nopeutunut alkuvuoden hitaamman kasvun jälkeen. Myös Saksan ja Ruotsin vahva kasvu jatkuu. Sen sijaan USA teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui alkuvuonna.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2007, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja USA), 2000=100


Päivitetty 31.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. kesäkuu 2007, Teollisuustuotanto väheni huhti-kesäkuussa 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/06/ttvi_2007_06_2007-07-31_kat_001.html