Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 7,6 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 syyskuussa 7,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 syyskuussa. Teollisuustuotannon kasvu on ollut alkuvuonna vahvaa. Lämmin ja vähäsateinen alkusyksy vauhditti myös turpeen nostoa. Kaivostoiminta ja louhinta kasvoi syyskuussa peräti 68 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-syyskuussa koko teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Päätoimialoista syyskuussa kasvoi eniten energiahuolto, 30 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 18 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 8 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi vajaat 2 prosenttia. Muu metalliteollisuus kasvoi 13,5 prosenttia. Tuotanto väheni eniten puu- ja paperiteollisuudessa, lähes 3 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto väheni runsaat 2 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 9/2005-9/2006, %


Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on ollut koko alkuvuoden vahvaa. Kesän taittuessa syksyyn myös Suomen teollisuustuotanto näyttäisi saavuttaneen huippunsa. Suomen teollisuustuotanto kasvaa edelleen nopeammin kuin muun EU:n teollisuustuotanto keskimäärin.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvua. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Sen sijaan kemianteollisuuden tuotannon kasvu näyttäisi tasaantuneen. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi elokuussa laskuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, syyskuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotannon vahva kasvu näyttää taittuneen kesän jälkeen. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi tasaista kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, syyskuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 31.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. syyskuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 7,6 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/09/ttvi_2006_09_2006-10-31_kat_001.html