Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 8,5 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 elokuussa 8,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 elokuussa. Teollisuustuotannon kasvu on ollut alkuvuonna vahvaa. Lämmin ja vähäsateinen kesä vauhditti myös turpeen nostoa. Kaivostoiminta ja louhinta kasvoi peräti 77 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-elokuussa koko teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 9,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Päätoimialoista elokuussa kasvoi eniten energiahuolto, runsaat 23 prosenttia. Metalliteollisuus on edelleen vahvassa, runsaan 10 prosentin, kasvussa. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi runsaat 12 prosenttia. Myös muu metalliteollisuus kasvoi runsaat 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi vajaat 7 prosenttia. Tuotanto väheni eniten puu- ja paperiteollisuudessa, runsaan prosentin. Muun tehdasteollisuuden tuotanto oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 8/2005-8/2006, %

Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on ollut koko alkuvuoden vahvaa. Kesän taittuessa syksyyn myös Suomen teollisuustuotanto näyttäisi saavuttaneen huippunsa. Suomen teollisuustuotanto kasvaa edelleen nopeammin kuin muun EU:n teollisuustuotanto keskimäärin.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvua. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Sen sijaan kemianteollisuuden tuotannon kasvu näyttäisi tasaantuneen. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi elokuussa laskuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, elokuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotanto on kääntynyt vuoden 2005 puolenvälin jälkeen kasvuun. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi alkuvuonna tasaista kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, elokuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 29.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. elokuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 8,5 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/08/ttvi_2006_08_2006-09-29_kat_001.html