Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2005

Industriproduktionen sjönk i augusti med 2,6 procent från juli

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 2,6 procent mindre i augusti 2005 än i juli. Jämfört med augusti 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktionsvolymen med 4,0 procent. Produktionen sjönk under januari-augusti med 2,8 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från
föregående månad, %

 

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 84 procent, vilket var 1,6 procentenheter mindre än i augusti 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 95 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 82 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 80 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 81 procent.

De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 31.10.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/08/ttvi_2005_08_2005-09-30_tie_001_sv.html