Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkansaajille työpaikalla vuonna 2018 sattuneet tapaturmat

Vuonna 2018 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä 102 275 palkansaajille työpaikalla sattunutta tapaturmaa (taulukko 1). Näistä vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johti 35 587 ja kuolemaan 14 tapausta. Edellisvuoteen verrattuna korvattujen työpaikkatapaturmien kokonaismäärä pysyi ennallaan (+0,1 %), sillä tuolloin palkansaajille sattui yhteensä 102 225 työpaikkatapaturmaa, joista 36 255 tapauksessa seurauksena oli vähintään 4 päivän työkyvyttömyys. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien määrä laski hieman (-1,8 %). Työkuolemien määrä väheni viidenneksellä edellisvuodesta (-22,2 %), sillä vuonna 2018 työpaikkatapaturmissa menehtyi 14 palkansaajaa, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 18.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää referenssivuodesta 2005 lähtien. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän katsauksen tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Taulukko 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2018

Työpaikkatapaturmat      
Kaikki Vähintään 4 päivän työkyvyttömyys Työpaikkakuolema
N %          N % Tapaturmasuhde 1)

(100 000
palkansaajaa
kohden)
Tapaturmataajuus 1)

(miljoonaa
työtuntia kohden)
N          
Miehet 63 751  62,3 23 327 65,5 2 118 12,5 14
Naiset 38 524 37,7 12 260 34,5 1 090 7,3 0
Yhteensä 102 275 100,0 35 587 100,0 1 600 10,1 14
1) Tapaturmasuhde- ja taajuus on laskettu palkansaajien vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista, josta on vähennetty työkuolemat sekä koululaisten, opiskelijoiden ja laitosväkeen kuuluvien työpaikkatapaturmat.

Kaksi kolmasosaa (62,3 %) kaikista palkansaajille työpaikalla tapahtuneista työtapaturmista sattui miehille. Miesten työtapaturmariski on siten perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin naisilla. Tapaturmasuhteella mitattu miesten riski joutua työtapaturman uhriksi työpaikalla on melkein kaksinkertainen naisiin verrattuna. Keskeisin syy tähän on se, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi.

Palkansaajien työtapaturmariski viime vuosina

Aiemmin Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa tapaturmasuhde laskettiin suhteuttamalla vähintään 3 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat tuhatta palkansaajaa kohden. Tunnuslukuja on yhdenmukaistettu kansallisesti sekä Eurostatin käytännön mukaisiksi. Tilastovuodesta 2005 lähtien tapaturmasuhde on laskettu suhteuttamalla vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat sataatuhatta referenssiväestöön kuuluvaa kohden.

Palkansaajien työmatkatapaturmat

Vuonna 2018 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 22 166 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia (taulukko 2).

Työmatkatapaturmissa kuoli 11 palkansaajaa vuonna 2018, mikä on 5 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Matkalla kotoa töihin tai töistä kotiin kuoli 10 palkansaajaa vuonna 2016 ja 13 vuonna 2015. Näin ollen työmatkakuolemien määrä vaihtelee suuresti vuosittain.

Taulukko 2. Palkansaajien työmatkatapaturmat ja työmatkakuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2018

  Työmatkatapaturma    
Kaikki Alle 4 päivän
työkyvyttömyys
Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyys
Työmatkakuolema
  %         N    %    N % N %
Miehet   7 414 33,4 4 668 32,7 2 738 34,7 8 72,7
Naiset   14 752 66,6 9 594 67,3 5 155 65,3 3 27,3
Yhteensä   22 166 100,0 14 262 100,0 7 893 100,0 11 100,0

Lähde: Työtapaturmat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2018, Palkansaajille työpaikalla vuonna 2018 sattuneet tapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-06-17_kat_001_fi.html