Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.2.2018

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2018 talousarviossa

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 85,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2018 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 883,2 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta pysyy kuitenkin edellisvuoteen nähden samalla tasolla ja on arviolta 0,80 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2008–2018

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2008–2018
Ammattikorkeakoulut ennen vuotta 2018 luokassa Muu rahoitus

Organisaation mukaan suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Vuoden 2018 talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus on yhteensä 615,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden talousarviosta on noin viisi prosenttia. Yliopistojen ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuudet ovat kasvaneet vuodesta 2008, kun taas muiden organisaatioiden t&k-rahoitus on laskenut kymmenen vuoden takaiselta tasolta. Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoitus on 444,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarviossa, tutkimus- ja kehittämisrahoituksen laskiessa 5,4 miljoonaa euroa vuoden takaisista määrärahoista. Business Finlandin t&k-rahoitus taas kasvaa vuoden 2018 talousarviossa, ja on arviolta 391,3 miljoonaa euroa. Valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoitus on laskenut viime vuosina, ja on vuonna 2018 yhteensä 189,1 miljoonaa euroa.

Hallinnonaloista suurin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2018 talousarviossa 1 164,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaisesta talousarviosta on 41,1 miljoonaa euroa. Myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa 61,9 miljoonalla eurolla 491,0 miljoonaan euroon, joka johtuu lähinnä Business Finlandin t&k-rahoituksen kasvusta. Muista hallinnonaloista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskevat vuoden 2018 talousarviossa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2018

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2017, milj. € Reaalimuutos vuodesta 2017, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 883,2 100,0 85,7 3,3
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 164,4 61,8 41,1 2,2
Työ- ja elinkeinoministeriö 491,0 26,1 61,9 12,8
Maa- ja metsätalousministeriö 53,6 2,8 -16,4 -24,5
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 3,7 -5,5 -8,6
Organisaation mukaan
Yliopistot 615,6 32,7 28,5 3,4
Ammattikorkeakoulut 1) 66,3 3,5 - -
Business Finland 391,3 20,8 69,1 19,8
Suomen Akatemia 444,1 23,6 -5,4 -2,6
Valtion tutkimuslaitokset 189,1 10,0 -6,1 -4,5
Muu tutkimusrahoitus 161,8 8,6 -66,7 -30,2
Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 0,8 0,0 -1,4
1) Ammattikorkeakoulut ennen muussa t&k-rahoituksessa

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/tkker_2018_2018-02-22_tie_001_fi.html