Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.2.2017

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee entisestään vuoden 2017 talousarviossa

Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat määrärahat vähenevät vuoden 2017 talousarviossa noin 48 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vuoden 2017 talousarviossa 1 797,5 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee arviolta 0,82 prosenttiin.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoiteluokan mukaan 2016–2017

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoiteluokan mukaan 2016–2017

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistojen tutkimusrahoitukseen sekä yleiseen tieteen edistämiseen, joka koostuu lähinnä Suomen Akatemian rahoituksesta. Teollisuuden edistämiseen kohdennetaan noin 70 miljoonaa euroa vähemmän tutkimus- ja kehittämisrahoitusta kun vuotta aiemmin. Sen sijaan terveydenhuollon tutkimusrahoitukseen panostetaan aiempaa enemmän, terveydenhuollon tutkimukseen kohdistuvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvaessa noin 60 miljoonalla eurolla edellisvuoden talousarvion määrärahoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön t&k-rahoitus on vuoden 2017 talousarviossa 1 123,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua on noin 11 miljoonaa euroa vuoden takaisista määrärahoista. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee 429,1 miljoonaan euroon vuoden 2017 talousarviossa. TEM:in rahoitus laskee noin 60 miljoonalla eurolla lähinnä innovaatiorahoituskeskus Tekesin tutkimusrahoituksen vähentymisen johdosta. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus taas kasvaa 5,5 miljoonalla eurolla yhteensä 75,4 miljoonaan euroon.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2017

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2016, milj. € Reaalimuutos vuodesta 2016, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 797,5 100,0 -47,9 -2,5
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 123,3 62,5 11,0 1,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 429,1 23,9 -59,7 -12,1
Maa- ja metsätalousministeriö 70,0 3,9 -2,3 -3,2
Sosiaali- ja terveysministeriö 75,4 4,2 5,5 8,0
Organisaation mukaan
Yliopistot 587,1 32,7 1,6 0,4
Tekes – Innovaatiorahoituskeskus 322,2 17,9 -58,9 -15,4
Suomen Akatemia 449,5 25,0 10,5 2,5
Valtion tutkimuslaitokset 195,2 10,9 -1,9 -0,9
Muu tutkimusrahoitus 228,5 12,7 0,8 0,4
Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 0,8 0,0 0,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tie_001_fi.html