Publicerad: 17.8.2018

Slutlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten år 2017

För år 2017 budgeterades för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten totalt 1 885,9 miljoner euro, vilket är 88,4 miljoner euro mer än vad som publicerades i de preliminära uppgifterna om finansieringen.

Eftersom det skett en betydande revidering av de publicerade preliminära uppgifterna, publicerar Statistikcentralen ett tilläggsmeddelande och rapporterar de slutliga budgetuppgifterna tidigare än vanligt. För år 2017 rapporterades tidigare som preliminära uppgifter totalt 1 797,5 miljoner euro i utvecklingsfinansiering i budgeten. Efter revideringen av finansieringen och dess allokering uppgick budgetfinansieringen för år 2017 till 1 885,9 miljoner euro.

Enligt de tidigare publicerade uppgifterna och de preliminära uppgifterna skulle ökningen av forskningsfinansieringen från år 2017 till år 2018 ha varit 85,7 miljoner euro. Men efter revideringen av 2017 års finansieringsuppgifter kvarstår den preliminära uppgiften för år 2018 alltså på samma nivå som finansieringen för år 2017.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2008–2018

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2008–2018

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter ändamålsindelning 2017–2018

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter ändamålsindelning 2017–2018
*Preliminär uppgift

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Slutliga uppgifter 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/01/tkker_2017_01_2018-08-17_tie_001_sv.html