Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden 2015 talousarviossa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahat ja myöntövaltuudet nousevat valtion talousarviossa 2 miljardiin euroon vuonna 2015. T&k-rahoituksen määrä kasvaa Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta lähes 50 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,96 prosenttia.

Kasvun taustalla ovat Suomen Akatemian valtuuksien lisäykset ja uusi strategisen tutkimuksen rahoitusväline. Akatemian t&k-rahoitus kasvaa 93 miljoonaa euroa. Samalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus yltää lähes 1,1 miljardin euroon, mikä on 54 prosenttia valtion koko t&k-rahoituksesta. Innovaatiorahoituskeskus Tekes:in jakaman t&k-rahoituksen määrä sen sijaan vähenee 25 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittaneen Luonnonvarakeskuksen t&k-toiminnan budjettirahoitus on kaikkiaan 84 miljoonaa euroa eli lähes yhtä paljon vastikään yhtiöitetyn suurimman tutkimuslaitoksen VTT:n kanssa. Yhdistämisten ja rakenteellisten uudistusten myötä valtion tutkimuslaitosten koko t&k-rahoituksen määrä kuitenkin laskee.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2015

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2014, milj. € Reaalimuutos vuodesta 2014, %
T&k-rahoitus yhteensä 2 002,5 100,0 46,9 0,6
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 090,0 54,4 103,6 8,6
Työ- ja elinkeinoministeriö 617,5 30,8 -22,6 -5,2
Maa- ja metsätalousministeriö 94,7 4,7 0,3 -1,4
Sosiaali- ja terveysministeriö 82,4 4,1 -33,4 -30,1
Organisaation mukaan
Yliopistot 578,0 28,9 -0,9 -1,9
Tekes – Innovaatiorahoituskeskus 488,2 24,4 -25,1 -6,6
Suomen Akatemia 415,6 20,8 92,9 26,5
Valtion tutkimuslaitokset 256,2 12,8 -21,7 -9,4
Muu tutkimusrahoitus 242,8 12,1 11,3 3,0
Yliopistolliset keskussairaalat 21,7 1,1 -9,6 -31,9

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tie_001_fi.html