Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen yleinen kehitys

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä on 1,8 miljardia euroa. T&k-rahoitus kasvaa edellisvuodesta 68 miljoonaa euroa, mikä on noin kahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rahoituksen lisäys on neljä prosenttia, mutta reaalikasvu jää alle yhteen prosenttiin. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan osoitetun rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on 4,4 prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta 1) laskee 0,95 prosenttiin eli vuosituhannen alun tasolle.

T&k-rahoituksen edellisen lisäysohjelman aikana julkisen tutkimusrahoituksen bkt-osuus nousi 1,1 prosenttiin vuonna 1997. Sittemmin osuus on vaihdellut ja ollut pikemminkin laskussa, mihin bruttokansantuotteen viime vuosien nopealla kasvulla on toki ollut vaikutuksensa. Rahoituksen kasvu kaudella 2000–2008 on nimellisesti 39 prosenttia, mutta reaalinen vuosikasvu näinä vuosina jää yhden prosentin tuntumaan.

Suomen julkisen tutkimusrahoituksen suhteellinen taso säilyy kuitenkin kansainvälisesti vertaillen korkeana ja Suomi on yhden prosentin osuudellaan julkisten t&k-investointien osalta EU:n kärkimaita vuonna 2006. Edellä on vain Ranska 1,02 prosentin osuudella ja aivan tuntumassa Espanja (0,99 %). Sekä EU27-alueella kokonaisuudessaan että Japanissa (0,70 %) julkisen tutkimusrahoituksen osuus on OECD:n keskiarvoa 0,81 alhaisempi. Yhdysvallat sen sijaan on 1,04 prosentin osuudella vertailumaiden kärjessä. EU-maiden keskinäiset erot ovat suuria: Latviassa bkt-osuus on ainoastaan 0,20 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja sen osuus valtion menoista vuosina 2007 ja 2008

Milj. € Milj. € Muutos %
2007 2008 Milj. € Nimellinen Reaalinen
Tutkimusrahoitus yhteensä 1 730 1 798 68 3,9 0,7
Valtion menot yhteensä 40 517 45 080 4 563 11,3 7,5
Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia 38 135 40 705 2 570 6,7 3,1
Tutkimusrahoituksen osuus valtion menoista ilman valtionvelan kustannuksia 4,5 4,4

1) Bkt 2008 valtiovarainministeriön ennuste

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen yleinen kehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_002_fi.html