Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.2.2007

Valtion t&k-rahoitukseen 60 miljoonan euron lisäys vuonna 2007

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma nousee 1,73 miljardiin euroon valtion vuoden 2007 talousarviossa. T&k-rahoitus kasvaa nimellisesti 3,6 prosenttia ja reaalisesti arviolta 1,2 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia pysyy edellisvuosien tavoin 4,5 prosentissa. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta jäänee niukin naukin alle yhteen prosenttiin.

Lisäykset kohdistuvat t&k-rahoituksen kannalta suurimmille hallinnonaloille. Opetusministeriön 36 miljoonan euron kasvu jakautuu melko tasan yliopistojen toimintamenojen ja Suomen Akatemian kautta jaettavan tutkimusrahoituksen kesken. Kauppa- ja teollisuusministeriön 33 miljoonan euron lisäyksen taustalla on valtaosin Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen) myöntämisvaltuuksien ja teknologiamäärärahojen kasvu.

Tekesin rahoitus suurimpana rahoittajaorganisaationa on 504 miljoonaa euroa ja osuus 29 prosenttia. Suomen Akatemian, toisen kilpailtua rahaa jakavan organisaation, osuus 16 prosenttia ja rahoitus kaikkiaan 276 miljoonaa euroa. Organisaatioittain suurin muutos vuodesta 2006 on muun, esim. ministeriöissä tehtävän tutkimuksen, rahoituksen väheneminen edelleen 13 miljoonalla eurolla.

Yleinen tieteen edistäminen on yli 42 prosentin osuudellaan merkittävin luokka yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan. Siihen kohdistuu myös vuonna 2007 suurin lisäys, 36 miljoonaa euroa. Teollisen tuotannon ja teknologian edistämisen osuus on 27 prosenttia ja sen rahoitus kasvaa 26 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2007

  T&k-rahoitus
milj. e
Osuus tutkimus-
rahoituksesta, %
Nimellismuutos
edellisestä
vuodesta, %
Reaalimuutos
edellisestä
vuodesta, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 730,0   3,6 1,2
Merkittävimmät hallinnonalat
 Opetusministeriö 751,7 43,4 5,1 2,6
 Kauppa- ja teollisuusministeriö 609,6 35,2 5,7 3,2
 Sosiaali- ja terveysministeriö 125,6 7,3 0,0 -2,4
 Maa- ja metsätalousministeriö 99,9 5,8 0,6 -1,8
Organisaation mukaan
 Yliopistot 446,4 25,8 4,4 2,0
 Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 2,8 0,0 -2,3
 Suomen Akatemia 275,8 15,9 7,2 4,6
 Teknologian kehittämiskeskus 504,3 29,2 5,5 3,0
 Valtion tutkimuslaitokset 282,0 16,3 3,4 1,0
 Muu tutkimusrahoitus 172,7 10,0 -7,0 -9,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2007

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327,tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tie_001.html