Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2012 ja 2013

Seutukunta T&k-menot 2012 T&k-menot 2013 T&k-menot asukasta kohti 2013 1)
Yhteensä
Milj. €
Osuus t&k-menoista
%
yritysten osuus
%
Yhteensä
Milj €
Osuus t&k-menoista
%
yritysten osuus
%
€/asukas
Koko maa 6 831,9 100,0 68,7 6 684,2 100,0 68,9 1 229
Helsinki 2 862,2 41,9 65,3 2 933,1 43,9 67,2 2 014
Tampere 911,7 13,3 77,1 897,1 13,4 77,6 2 332
Oulu 898,8 13,2 80,1 817,5 12,2 78,3 3 449
Turku 388,3 5,7 53,3 378,3 5,7 51,8 1 200
Salo 312,1 4,6 99,6 257,1 3,8 99,9 4 026
Jyväskylä 197,7 2,9 36,4 192,4 2,9 36,1 1 083
Vaasa 184,8 2,7 82,5 196,3 2,9 83,6 1 971
Kuopio 119,1 1,7 21,1 113,1 1,7 20,1 863
Lappeenranta 97,3 1,4 52,5 87,4 1,3 47,2 980
Porvoo 91,4 1,3 98,9 74,0 1,1 98,3 1 271
Joensuu 85,2 1,2 24,1 83,3 1,2 22,9 672
Lahti 70,1 1,0 78,4 71,3 1,1 79,5 352
Pori 55,7 0,8 81,4 51,3 0,8 82,1 373
Rauma 51,1 0,7 90,0 45,7 0,7 88,0 697
Seinäjoki 40,7 0,6 67,9 38,1 0,6 69,1 302
1) Suhteutettu vuoden 2013 keskiväkilukuun.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2013, Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2012 ja 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tau_003_fi.html