Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2009 ja 2010

Sektori T&k-menot 2009 T&k-menot 2010
Milj. € % Milj. € %
Julkinen sektori+YVT-sektori* 656,5 100,0 692,0 100,0
Valtion hallinnonalat 580,5 88,4 605,2 87,5
...Valtioneuvoston kanslia 0,3 0,0 0,2 0,0
...Ulkoasiainministeriö . .
...Oikeusministeriö 2,4 0,4 2,3 0,3
...Sisäasiainministeriö 0,1 0,0 0,3 0,0
...Puolustusministeriö 37,8 5,8 31,3 4,5
...Valtiovarainministeriö 10,5 1,6 8,6 1,2
...Opetus- ja kulttuuriministeriö 6,7 1,0 7,1 1,0
...Maa- ja metsätalousministeriö 123,8 18,9 125,8 18,2
...Liikenne- ja viestintäministeriö 21,1 3,2 34,0 4,9
...Työ- ja elinkeinoministeriö 253,6 38,6 270,3 39,1
...Sosiaali- ja terveysministeriö 109,2 16,6 106,0 15,3
...Ympäristöministeriö 15,1 2,3 19,2 2,8
Kunnat 14,0 2,1 13,4 1,9
Muut julkiset laitokset** 22,8 3,5 26,1 3,8
YVT-sektori 39,2 6,0 47,4 6,8
* yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
** lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2010, Liitetaulukko 8. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2010/tkke_2010_2011-10-27_tau_008_fi.html