Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2006

Desiiliryhmien tulo-osuudet (%)
Gini-kerroin (%)
Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X Käytettävissä
olevat
tulot
Bruttotulot
Tuotannon-
tekijätulot

1966 3,2 4,8 5,9 6,9 8,0 9,3 10,7 12,4 15,1 23,8 30,9 38,9 33,4
1971 3,7 5,4 6,5 7,5 8,5 9,6 10,7 12,2 14,4 21,4 26,7 38,5 30,9
1976 4,5 6,2 7,2 8,1 9,1 10,0 11,0 12,1 13,6 18,4 21,5 35,3 26,3
1981 4,3 6,3 7,4 8,4 9,3 10,1 11,0 12,1 13,6 17,5 20,5 35,8 25,2
1987 4,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,9 13,4 17,6 19,7 38,0 25,1
1988 4,8 6,5 7,5 8,3 9,1 9,9 10,8 11,8 13,4 18,0 20,2 38,8 25,8
1989 4,8 6,4 7,4 8,2 9,1 9,9 10,8 11,9 13,4 18,3 20,5 39,3 26,1
1990 4,9 6,5 7,4 8,2 9,0 9,9 10,8 11,8 13,4 18,1 20,2 38,9 25,6
1991 4,8 6,6 7,5 8,3 9,1 9,8 10,7 11,8 13,4 18,1 20,1 39,5 25,1
1992 4,9 6,7 7,5 8,3 9,0 9,8 10,7 11,7 13,2 18,2 19,9 42,1 25,2
1993 4,9 6,5 7,4 8,1 8,9 9,6 10,5 11,7 13,3 19,2 21,1 45,1 26,2
1994 4,9 6,5 7,3 8,1 8,8 9,6 10,5 11,6 13,4 19,2 21,1 45,8 26,1
1995 4,8 6,4 7,3 8,0 8,8 9,6 10,5 11,7 13,4 19,6 21,7 45,5 26,6
1996 4,7 6,3 7,2 8,0 8,8 9,6 10,5 11,7 13,5 19,8 22,3 45,8 27,3
1997 4,6 6,1 7,0 7,8 8,6 9,4 10,5 11,7 13,6 20,8 23,7 46,3 28,4
1998 4,4 5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,5 11,7 13,5 21,5 24,8 46,0 29,2
1999 4,3 5,8 6,7 7,6 8,4 9,3 10,3 11,5 13,3 22,7 25,9 46,4 30,1
2000 4,3 5,7 6,6 7,5 8,3 9,2 10,3 11,5 13,4 23,3 26,7 46,5 30,8
2001 4,2 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,4 11,7 13,6 22,2 25,8 45,8 29,9
2002 4,2 5,7 6,7 7,7 8,5 9,5 10,4 11,7 13,5 22,1 25,6 45,4 29,7
2003 4,2 5,7 6,7 7,6 8,5 9,4 10,4 11,6 13,6 22,3 26,0 45,4 29,6
2004 4,1 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,4 11,6 13,6 22,8 26,6 46,0 30,2
2005 4,1 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,3 11,7 13,5 22,9 26,7 45,9 30,6
2006 4,0 5,5 6,5 7,5 8,3 9,3 10,4 11,6 13,6 23,3 27,3 46,7 31,4

Lähde: Tulonjakotilasto (1987-2006), Kulutustutkimus (1966,1971,1976,1981). Tilastokeskus

Desiiliryhmät eli tulokymmenykset: väestö on jaettu tulojen mukaan kymmeneen yhtä suureen osaan. Ensimmäiseen tulokymmenykseen tulee pienituloisin 10 % väestöstä, kymmenenteen tulokymmenykseen suurituloisin 10 %, Tulo-osuudet kuvaavat, millaisen prosenttiosuuden eri tulokymmenyksiin sijoittuvat taloudet ovat saaneet käytettävissä olevista tuloista.

Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien ekvivalenttien tulojen mukaan kotitalouden jäsenlukua painottaen. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD, jonka mukaan talouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut aikuiset painon 0,5 ja lapset (0-13 vuotta) painon 0,3.

Tuotannontekijätulot = palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot.

Bruttotulot = tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot.

Käytettävissä olevat tulot = bruttotulot - maksetut tulonsiirrot.

Gini-kerroin on yleisesti käytetty tulonjaon epätasaisuutta kuvaava mittari, Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin ovat tulot jakautuneet.


Päivitetty 16.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2006, Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2006/tjt_2006_2008-05-16_tau_001.html