Producentprisindexen reviderades

Producentprisindexen har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara de produktions-, import- och exportvärden som gällde år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.

Offentliga indextal som följer det förnyade basåret är tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Indexen med basåren 1949=100 och 2005=100 kommer att upprättas och publiceras även i fortsättningen.

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter det tidigare Partiprisindexet

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter Partiprisindexet i basårets 2010=100 statistik. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter motsvarar de tidigare Partiprisindexen men i det nya indexet ingår även byggverksamhet, det vill säga näringsgrenen F. I samband med revideringen 2010=100 som nu utförts har man velat ersätta namnet på Partiprisindexet med ett namn som bättre beskriver statistiken i fråga. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter är en motsvarande statistik som Basprisindexet för hemmamarknadsvaror men den innehåller varu- och mervärdesskatter. I fortsättningen kommer kedjningen av partiprisindex med tidigare basår att utföras med hjälp av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter.

Producentprisindexen publiceras den 24:e i månaden

I samband med revideringen ändras Producentprisindexens publiceringsdatum. Från och med januari 2012 publiceras statistiken den 24:e i månaden eller närmast följande vardag. Statistiken för november publiceras sista vardagen före julafton.

 


Senast uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2012-02-24_uut_001_sv.html