Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,7 0,4 2,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 114,7 2,1 8,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 111,7 0,9 2,8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,3 0,5 0,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 109,0 0,4 1,6
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 106,0 -0,9 0,8
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 102,1 -0,2 0,8
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,1 -0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 118,6 0,0 4,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 108,2 0,5 2,8
S MUUT PALVELUT 108,0 0,1 0,9
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 110,6 2,6 5,9
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 123,3 4,0 7,0
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 114,3 1,0 6,6
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 101,6 2,7 16,5
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 122,0 1,7 12,1
52.10 Varastointipalvelut 105,1 -0,9 -2,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,1 -1,4 -8,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 138,4 0,5 3,9
53.10 Postin yleispalvelut 148,7 0,5 6,5
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,9 0,5 2,7
56 Ravitsemispalvelut 111,4 0,7 1,9
58 Kustannuspalvelut 110,9 1,0 1,6
61 Televiestintäpalvelut 101,4 0,9 1,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,5 0,2 0,3
63 Tietopalvelut 91,8 0,3 -0,8
68.20A Toimistotilojen vuokrat 107,0 0,8 2,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 106,2 0,7 2,5
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 109,7 0,1 1,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,9 -0,8 1,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 106,5 0,6 1,3
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 0,1 1,7
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,3 -0,4 1,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,1 -0,1
73.1 Mainospalvelut 103,8 -0,1 -0,1
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,0 -0,8 -2,4
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,6 0,2 3,5
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 111,0 0,4 2,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 113,1 0,3 2,4
81.2 Siivouspalvelut 109,7 0,5 2,3
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,1 -0,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,6 0,0 4,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 119,6 0,8 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,1 0,4 2,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 110,5 0,3 2,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,3 -0,3 -1,2

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2021, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_023_fi.html