Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,3 1,3 -5,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 72,6 0,7 -7,4
C TILLVERKADE VAROR 100,5 1,3 -5,7
10 Livsmedel 104,0 -0,6 0,4
11 Drycker 102,9 0,6 -0,5
13 Textilvaror 92,7 -0,1 -2,5
14 Kläder 103,5 0,7 3,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 97,9 0,2 1,6
17 Papper och pappersvaror 97,1 0,4 -6,0
171 Massa, papper och papp 96,9 0,5 -6,2
172 Varor av papper eller papp 101,0 -2,8 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 117,7 2,8 -1,6
22 Gummi- och plastvaror 103,6 0,2 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 92,2 1,2 -12,8
24 Metaller 101,0 1,9 -6,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,7 2,0 2,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,3 0,6 -7,8
27 Elapparatur 105,3 -0,4 -2,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,0 0,0 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 1,0 0,7
31 Möbler 104,9 0,0 2,8
35 El, gas, värme och kyla 136,1 5,3 -11,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 136,1 5,3 -11,8

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_005_sv.html