Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter

När det gäller industrins orderingång har man fr.o.m. uppgifterna för juni år 2018 avstått från textilindustrins undernäringsgrenar (TOL 13-14) vid beräkningen av aggregatindexet för fabriksindustrin. Av denna anledning kan uppgifterna för år 2018 eventuellt preciseras något när det gäller tidigare publicerade månader.

I statistiken över industrins orderingång täcker begreppet fabriksindustri fr.o.m. offentliggörandet av uppgifterna om juni 2018 näringsgrenarna 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 i Näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008). Offentliggörandet täcker industrins huvudnäringsgrenar pappers- och pappersvarutillverkning, kemisk industri och metallindustri.


Senast uppdaterad 10.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2018-08-10_uut_001_sv.html