Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 24. Tallentaminen internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus 16-89–vuotiaasta väestöstä

  Tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan viimeisten 3 kk aikana Tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan ainakin kerran viikossa
  %-osuus väestöstä
16-24v 40 18
25-34v 41 19
35-44v 33 17
45-54v 20 7
55-64v 10 3
65-74v 3 2
75-89v 0 0
     
Opiskelija 49 24
Työllinen 26 11
Eläkeläinen 3 2
     
Perusasteen koulutus 16 7
Keskiasteen koulutus 21 9
Korkea-asteen koulutus 28 12
     
Pääkaupunkiseutu 31 14
Suuret kaupungit 26 11
Muut kaupunkimaiset kunnat 20 9
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 15 7
     
Miehet 26 13
Naiset 18 6
     
Yhteensä 16-89v 22 10
Yhteensä 16-74v 24 11

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2014, Liitetaulukko 24. Tallentaminen internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus 16-89–vuotiaasta väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tau_024_fi.html