Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2012

Två tredjedelar av finländarna är näthandelskunder

Användningen av internet ökar långsamt i Finland. Andelen internetanvändare av befolkningen i åldern 16–74 år ökade år 2012 med bara en procentenhet till 90 procent. Antalet kunder ökar i nätbutikerna. Två tredjedelar av finländarna köpte eller beställde något via nätet under det senaste året. Hälften av finländarna använder sociala nätverkstjänster på internet. Uppgifterna framgår av undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik våren 2012.

Internetanvändningen 2012

  Använt Internet under de senaste 3 mån. Använder vanligen internet flera gånger om dagen Använt nätbank under de senaste 3 mån. Köpt via nätet under de senaste 3 mån. Använt någon social nätverkstjänst under de senaste 3 mån. Använt internet via bärbar dator utanför hemmet och arbetet under de senaste 3 mån Använt internet via mobiltelefon under de senaste 3 mån Har smarttelefon i eget bruk
  %-andel av befolkningen 16–74 års ålder
16-24 år 100 80 75 54 86 51 63 64
25-34 år 100 88 98 67 80 48 70 69
35-44 år 98 74 96 61 58 47 62 66
45-54 år 96 68 92 54 39 38 43 50
55-64 år 82 44 74 31 22 24 21 30
65-74 år 61 26 51 13 10 11 9 15
                 
Män 90 66 81 46 44 42 51 54
Kvinnor 90 61 83 49 53 32 38 45
                 
Totalt 90 64 82 47 49 37 45 49

Användningen av internet blir vanligare i Finland bara i undersökningens äldsta åldersgrupp, dvs. bland 65–74 åringar. Andelen internetanvändare i denna åldersgrupp steg med åtta procentenheter till 61 procent år 2012. Av hela befolkningen i åldern 16–74 år steg andelen internetanvändare med en procentenhet till 90 procent. I åldersgrupperna under 45 år använde nästan alla internet.

Finländarna använder internet allt oftare. År 2012 använde 78 procent av 16–74-åringarna internet dagligen och 63 procent använde internet flera gånger per dag. Båda andelarna steg från föregående år. Mest aktiva på internet är ungdomar och unga vuxna. Av 25–34-åringarna använde 87 procent internet flera gånger per dag.

Finland ligger i täten bland de europeiska länderna när det gäller användningen av internet. Bara i övriga Norden, Nederländerna och Luxemburg är användningen av internet något vanligare än i Finland. År 2011 var internetanvändningen vanligast på Island, där användarna utgjorde 95 procent av befolkningen.

Internetanvändningen via bärbar dator och mobiltelefon ökar och blir allt mer regelbunden. År 2012 besökte en tredjedel av finländarna i åldern 16–74 år och nästan hälften av finländarna under 45 år internet via mobiltelefonen minst en gång per vecka någon annanstans än hemma eller på arbetsplatsen. Året innan var andelen 22 procent. Den veckovisa användningen av internet via bärbar dator, utanför hemmet eller arbetsplatsen, fördubblades nästan till 16 procent år 2012.

Antalet näthandelskunder ökar snabbt. Under året köpte rentav 65 procent av finländarna något via internet. Andelen finländare som köpt något på internet under de senaste tre månaderna ökade i fjol med fyra procentenheter till 47 procent. Bland ungdomarna näthandlar en klart större andel än bland de äldre åldersgrupperna. Två tredjedelar av 25–34-åringarna hade köpt något på nätet under de tre senaste månaderna. Av 65-74-åringarna var motsvarande andel bara drygt en tiondedel.

Oftast gäller näthandeln turismtjänster, resebiljetter och inträdesbiljetter till kulturevenemang. Till de vanligaste varuinköpen hör kläder och skor.

De sociala nätverkstjänsterna (Facebook o.d.) är populära i Finland. Under våren 2012 använde hälften av finländarna i åldern 16–74 år minst en social nätverkstjänst, där de hade registrerat sig som medlemmar. De sociala nätverkstjänsterna uppnådde sin nuvarande popularitet mycket snabbt och populariteten ökar fortfarande. Andelen personer som besöker sociala nätverkstjänster steg år 2012 med fyra procentenheter från året innan. Kvinnorna är mer intresserade av sociala nätverkstjänster än männen. År 2012 hade 53 procent av kvinnorna använt en social nätverkstjänst under de senaste tre månaderna. Männens andel var 44 procent. Användningen av sociala nätverkstjänster är mycket åldersbunden.


Källa: Användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 7.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tie_001_sv.html