Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2006

2006
Julkistukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2006/index.html