Beskrivning

Statistiken över arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland. Statistiken innehåller också uppgifter om genomsnittliga arbetspensionsbelopp i euro. En viktig klassificeringsgrund är indelningen av arbetspensionssystemet i en privat och en offentlig sektor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stesa/meta_sv.html