Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.9.2006 ja 1.1.-30.9.2007

Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2006-
30.9.2006
1.1.2007-
30.9.2007
Muutos- %
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 264 444,2 279 572,8 5,7
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4 158,1 6 457,1 55,3
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 1 787,3 4 974,7 178,3
  41 9 Korkotuotot 4 481,9 7 289,8 62,6
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 024,4 1 780,1 73,8
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 20,1 62,9 212,9
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 3 458,1 26 022,7 652,5
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 279 374,1 326 160,1 16,7
  51 9 Palkkiokulut 58 228,7 67 923,8 16,7
  53 3 Korkokulut 2 076,5 2 611,7 25,8
  55 8 Hallintokulut 116 978,2 97 962,3 -16,3
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4 675,1 2 585,9 -44,7
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 9 622,9 9 133,5 -5,1
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -378,7 0,0 -100,0
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 15,4 (Z)
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 88 171,4 145 927,5 65,5
  73 5 Tilinpäätössiirrot 38,7 15,2 -60,7
  75 0 Tuloverot 23 768,7 35 721,6 50,3
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 64 441,1 110 221,1 71,0
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -50,0 307,5 *)
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 64 391,1 110 528,6 71,7
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.9.2006 ja 1.1.-30.9.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/03/spy_2007_03_2007-12-12_tau_001.html