Liitetaulukko 12. Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain 2012-2020

Kohdemaakunta 1) 2012           2013           2014           2015           2016           2017          2018          2019          2020         
1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 6 380 6 550 5 890 6 370 6 420 6 820 6 830 7 290 5 450
Uusimaa 1 190 1 150 1 120 1 200 1 160 1 350 1 220 1 450 720
Varsinais-Suomi 550 510 500 590 480 530 560 650 460
Satakunta 160 160 180 110 140 210 190 200 170
Kanta-Häme 150 150 100 130 160 160 170 230 150
Pirkanmaa 790 740 590 700 730 900 850 780 470
Päijät-Häme 140 190 220 190 180 220 180 190 140
Kymenlaakso 110 130 .. .. 110 120 140 110 ..
Etelä-Karjala 190 170 130 190 200 180 190 220 210
Etelä-Savo 270 280 230 230 230 280 240 320 260
Pohjois-Savo 430 370 360 430 380 390 300 350 310
Pohjois-Karjala 180 220 190 210 180 180 210 220 290
Keski-Suomi 390 420 400 430 460 330 410 440 320
Etelä-Pohjanmaa 210 270 150 20 230 240 220 260 160
Pohjanmaa 120 130 100 120 100 130 .. 140 ..
Keski-Pohjanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Pohjanmaa 560 580 550 610 730 570 720 690 570
Kainuu 230 280 210 240 230 190 270 220 240
Lappi 610 730 700 600 600 720 800 670 740
Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1) Maakuntajako noudattaa kunakin tilastovuonna voimassa ollutta jakoa.
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020, Liitetaulukko 12. Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain 2012-2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_tau_014_fi.html