Finlands officiella statistik

El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2019 producerades för första gången mer fjärrvärme med förnybara bränslen än med fossila bränslen
3.11.2020
Kontaktinformationen har uppdaterats 19.11.2020. En av dem som kan ge tilläggsinformation har tagits bort.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html