Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Kanaltrafiken

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Kanaltrafiken
www.traficom.fi
Beskrivning: Statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikes- och inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken omfattar också data över trafiken i samtliga 31 statliga slusskanaler.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: trafik, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, kanaler, kanaltrafik, saima kanal.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kanaltrafiken [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/saikalt/index_sv.html