Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

2021
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik