Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juni

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, juni

2017
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik