Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare under mars-maj

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 8,9 miljoner kubikmeter under mars–maj 2015, vilket är 16,3 procent mindre än året innan. Samtidigt påbörjades 8,9 procent fler nya byggprojekt jämfört med året innan, men värdet till fasta priser, dvs. volymen, av byggnadsproduktionen stannade på en nivå som var 8,2 procent lägre än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över byggnads- och bostadsproduktionen. Det material som använts vid framställningen av statistiken kompletteras under kommande månader och de uppgifter som publiceras nu kan komma att revideras.

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/05/ras_2015_05_2015-07-29_tie_001_sv.html