Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2012* 1-11/2011 1-11/2012* 1-11/2011 1-11/2012* 1-11/2011
Hela landet 35 006 41 474 29 853 32 767 4 230 4 901
Fasta Finland 34 902 41 287 29 799 32 518 4 199 4 829
Nyland 8 983 10 381 10 185 11 188 320 336
Huvudstadsregion 6 170 6 705 7 487 7 933 15 34
Egentliga Finland 2 983 3 344 2 337 2 555 390 459
Satakunta 1 883 1 626 739 922 136 136
Egentliga Tavastland 725 1 714 464 822 114 136
Birkaland 2 988 3 907 3 164 3 704 320 348
Päijänne-Tavastland 1 245 1 229 1 143 904 157 246
Kymmenedalen 958 1 359 491 623 133 163
Södra Karelen 910 886 417 595 172 197
Södra Savolax 863 1 066 549 626 475 468
Norra Savolax 1 776 2 145 1 334 1 216 212 263
Norra Karelen 1 101 1 035 997 1 001 187 211
Mellersta Finland 1 766 1 778 1 583 1 773 307 357
Södra Österbotten 1 769 2 243 1 318 1 190 133 142
Österbotten 1 588 1 777 1 113 922 223 265
Mellersta Österbotten 556 570 274 350 44 76
Norra Österbotten 3 111 3 408 2 670 2 890 319 386
Kajanaland 446 562 168 278 167 172
Lappland 1 254 2 257 853 959 390 468
Åland 103 187 54 249 31 72

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/11/ras_2012_11_2013-01-25_tau_004_sv.html