Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2020 (Korrigerats 3.6.2021)

Korrigerats 3.6.2021 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 536 650 3 124 286 5 411 922
      1 - 2 våningar 1 462 189 1 792 110 3 557 380
      3 - 9 våningar 58 550 1 307 053 1 821 619
      10 + våningar 381 22 713 29 599
      okänt våningsantal 15 530 2 410 3 324
Egnahemshus och parhus 1 169 903 1 178 861 2 599 728
Radhus 84 022 419 694 716 105
Flervåningsbostadshus 65 479 1 467 617 2 027 141
      1 - 2 våningar 20 603 164 707 213 953
      3 - 9 våningar 44 434 1 279 779 1 783 235
      10 + våningar 283 22 383 29 170
      okänt våningsantal 159 748 783
Övriga byggnader 217 246 58 114 68 948
      1 - 2 våningar 194 414 35 901 42 768
      3 - 9 våningar 9 753 20 674 24 074
      10 + våningar 98 330 429
      okänt våningsantal 12 981 1 209 1 677

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2020, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2020 (Korrigerats 3.6.2021) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-27_tau_001_sv.html