Tabellbilaga 5. Ägarskap av sommarstugor, enligt landskapen där stugan är belägen 2018

Landskapen där stugan är belägen Ägaren bor i samma landskapen Ägaren bor inte i samma landskapen Ägdes av privatpersoner totalt Andelen sommarstugor som ägdes av personer från andra orter Dödsboder, företag, samhällen eller utlänningar Sommarstugor, totalt
Åland 3 355 351 3 706 9,5 2 803 6 509
Södra Karelen 10 623 7 329 17 952 40,8 2 990 20 942
Södra Österbotten 7 685 4 150 11 835 35,1 1 862 13 697
Södra Savolax 16 767 27 509 44 276 62,1 5 616 49 892
Kajanaland 6 359 4 767 11 126 42,8 1 610 12 736
Egentliga Tavastland 8 261 10 671 18 932 56,4 2 810 21 742
Mellersta Österbotten 2 224 850 3 074 27,7 946 4 020
Mellersta Finland 17 393 14 052 31 445 44,7 4 632 36 077
Kymmenedalen 8 969 7 442 16 411 45,3 2 254 18 665
Lappland 13 910 10 879 24 789 43,9 7 971 32 760
Birkaland 28 922 12 354 41 276 29,9 6 087 47 363
Österbotten 14 843 2 830 17 673 16,0 4 018 21 691
Norra Karelen 14 327 7 035 21 362 32,9 2 860 24 222
Norra Österbotten 20 315 5 803 26 118 22,2 6 397 32 515
Norra Savolax 18 736 8 598 27 334 31,5 4 425 31 759
Päijänne-Tavastland 9 372 10 310 19 682 52,4 2 871 22 553
Satakunta 13 062 4 570 17 632 25,9 2 757 20 389
Nyland 33 242 1 886 35 128 5,4 7 089 42 217
Egentliga Finland 28 839 13 700 42 539 32,2 7 497 50 036

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Tabellbilaga 5. Ägarskap av sommarstugor, enligt landskapen där stugan är belägen 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tau_005_sv.html