Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2015

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 505 138 2 934 440 5 363 637
      1 - 2 våningar 1 432 488 1 726 661 3 628 221
      3 - 9 våningar 55 492 1 187 380 1 706 873
      10 + våningar 310 14 925 20 748
      okänt våningsantal 16 848 5 474 7 795
Fristående småhus 1 143 896 1 151 306 2 682 165
Rad- och kedjehus 79 896 400 848 709 363
Flervåningsbostadshus 59 499 1 325 820 1 892 748
      1 - 2 våningar 17 438 148 465 202 401
      3 - 9 våningar 41 504 1 159 280 1 665 786
      10 + våningar 212 14 662 20 357
      okänt våningsantal 345 3 413 4 204
Övriga än bostadsbyggnader 221 847 56 466 79 361
      1 - 2 våningar 195 875 33 413 50 207
      4 - 9 våningar 9 505 20 759 25 172
      10 + våningar 98 263 391
      okänt våningsantal 16 369 2 031 3 591

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2015, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_tau_001_sv.html